قدرت خرید مسکن خانوارهای ایرانی یک سوم شد

14 تیر 1393, 1:37 ب ظ

وزارت راه وشهرسازی طی گزارشی از بخش مسکن، با اشاره به سکونت فقط یک نفر در ۷.۱ درصد از واحدهای مسکونی کشور اعلام کرد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۲ به ۳ برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.


در حدود 7 درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن می باشد و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.
همچنین در این خبرنامه آمده است: آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان می باشد و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار می باشند.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) می باشد