Super User

Super User

Number 14

11 بهمن 1393, 1:03 ب ظ

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

Number15

11 بهمن 1393, 1:02 ب ظ

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

Number 16

11 بهمن 1393, 1:01 ب ظ

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

Number 17

11 بهمن 1393, 1:00 ب ظ

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

Number 18

11 بهمن 1393, 12:59 ب ظ

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

درباره ما

11 بهمن 1393, 12:31 ب ظ

فصلنامه " انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران" ، فصلنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و آموزشی
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن در راستای ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و سازندگان انبوه مسکن، شرایط ویژه­ای را در فصلنامه تخصصی خود فراهم نموده تا در برقراری ارتباط مذکور تسهیل ایجاد گردد. از اواسط سال 1391 با تغییر رویکرد فصلنامه از حالت خبری به شکل تخصصی- علمی- آموزشی، طیف وسیعی از مخاطبین این انجمن از جمله تمامی اعضای حقوقی و حقیقی انجمن، انجمن استان ها، سازمان های مرتبط و مراکز علمی و دانشگاهی، این فصلنامه را دریافت و در ارایه مطالب و مقالات ترویجی مشارکت می­کنند.
فصلنامه " انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران" تنها نشریه وابسته به این انجمن است که دارای میانگین تیراژ هر شماره، 4000 نسخه، ابعاد مجله: ، نوع چاپ: 4 رنگ، نوع کاغذ: گلاسه و تعداد صفحات: 100 صفحه است.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به حضور انجمن صنفی انبوه سازان در اغلب نمایشگاه های تخصصی مرتبط، این فصلنامه به صورت رایگان در آنها توزیع می­گردد.

امروزه با افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی و آغاز فرآیند حذف یارانه‌های دولتی، اقبال عمومی به صرفه‌جویی و مدیریت میزان مصرف، رشد چشمگیری داشته است؛ اما تنها با وجود اندازه‌گیری و پرداخت هزینه متناسب با مصرف انرژی است که کاربر انگیزه لازم را برای صرفه‌جویی خواهد داشت.