فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران - فیلتر مطلب براساس تاریخ: دی 1393
اهمیت مسکن بر هیچ یک از افراد جامعه پوشیده نیست و تأثیر آن از جهات مختلف در زندگی روزمره احساس می­شود. به همین دلیل است که وظایف مسئولین و کارشناسان که به نوعی با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند بسیار سنگین و تعیین کننده در مقابل مردم و نظام می­باشد.
منتشر شده در آرشیو اخبار
شنبه, 11 بهمن 1393 13:03

Number 14

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

منتشر شده در نشریه ها
شنبه, 11 بهمن 1393 13:02

Number15

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

منتشر شده در نشریه ها
شنبه, 11 بهمن 1393 13:01

Number 16

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

منتشر شده در نشریه ها
شنبه, 11 بهمن 1393 13:00

Number 17

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

منتشر شده در نشریه ها
شنبه, 11 بهمن 1393 12:59

Number 18

و این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

منتشر شده در نشریه ها
شنبه, 11 بهمن 1393 12:31

درباره ما

فصلنامه " انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران" ، فصلنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و آموزشی
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن در راستای ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و سازندگان انبوه مسکن، شرایط ویژه­ای را در فصلنامه تخصصی خود فراهم نموده تا در برقراری ارتباط مذکور تسهیل ایجاد گردد. از اواسط سال 1391 با تغییر رویکرد فصلنامه از حالت خبری به شکل تخصصی- علمی- آموزشی، طیف وسیعی از مخاطبین این انجمن از جمله تمامی اعضای حقوقی و حقیقی انجمن، انجمن استان ها، سازمان های مرتبط و مراکز علمی و دانشگاهی، این فصلنامه را دریافت و در ارایه مطالب و مقالات ترویجی مشارکت می­کنند.
فصلنامه " انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران" تنها نشریه وابسته به این انجمن است که دارای میانگین تیراژ هر شماره، 4000 نسخه، ابعاد مجله: ، نوع چاپ: 4 رنگ، نوع کاغذ: گلاسه و تعداد صفحات: 100 صفحه است.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به حضور انجمن صنفی انبوه سازان در اغلب نمایشگاه های تخصصی مرتبط، این فصلنامه به صورت رایگان در آنها توزیع می­گردد.

منتشر شده در Uncategorised